Forside

Nye sameiere

Nye beboere

Vedtekter

Henvendelser

Styret

 

Beboer

Husordensregler

Bad/trim regler

Beredskapsplan

HMS

Vaktmester

Kabel-tv

 

Sameier

Informasjon

Eiendomsforvalter

Utleie

Standarder

Forsikring

Formularer

 

Annet

Drift og vedlikehold

 

 

Sameiet Tidemands gate 40/42

Nye sameiere

Tidemand_shade_small

Dersom du nettopp har kjøpt seksjon i Sameiet Tidemands gate 40/42, vil vi innledningsvis ønske deg velkommen. Som sameier følger både rettigheter og plikter.

 

Ved kjøp av en seksjon, plikter man på forhånd å ha satt seg grundig inn i sameiets gjeldende vedtekter og regler. Sameiet vil kreve at disse er forstått, akseptert og at de følges i sin helhet uten avvik.

 

Nye sameiere må registrere seg med all relevant informasjon hos sameiets eiendomsforvalter og skal også introduseres til styret.

 

Styret er av den oppfattning at det er til beste for sameiet, totalt sett, at flest mulig av sameierne selv bebor sine leiligheter og at utleiegraden blir holdt på et lavest mulig nivå.

 

Oppdatert: 13.03.2011