Forside

Nye sameiere

Nye beboere

Vedtekter

Henvendelser

Styret

 

Beboer

Husordensregler

Bad/trim regler

Beredskapsplan

HMS

Vaktmester

Kabel-tv

 

Sameier

Informasjon

Eiendomsforvalter

Utleie

Standarder

Forsikring

Formularer

 

Annet

Drift og vedlikehold

 

 

Sameiet Tidemands gate 40/42

Nye beboere

Tidemand_shade_small

Dersom du skal flytte inn en seksjon i Sameiet Tidemands gate 40/42, vil vi innledningsvis ønske deg velkommen. Som beboer følger både rettigheter og plikter.

 

Før innflytting plikter man på forhånd å ha satt seg grundig inn i sameiets gjeldende regler. Sameiet vil kreve at disse er forstått, akseptert og at de følges i sin helhet uten avvik.

 

Vi vil videre kreve at inn- eller utflytting foregår på en mest mulig skånsom måte. I den forbindelse vil vi minne om at heisene er personheiser og eventuelle gjenstander skal være pakket inn, samt ikke være for store eller tunge for å forhindre overlast, støtskader og riper.

 

Nye beboere må registreres med all relevant informasjon hos sameiets eiendomsforvalter og skal også introduseres til styret.

 

Oppdatert: 13.03.2011