Forside

Nye sameiere

Nye beboere

Vedtekter

Henvendelser

Styret

 

Beboer

Husordensregler

Bad/trim regler

Beredskapsplan

HMS

Vaktmester

Kabel-tv

 

Sameier

Informasjon

Eiendomsforvalter

Utleie

Standarder

Forsikring

Formularer

 

Annet

Drift og vedlikehold

 

 

Sameiet Tidemands gate 40/42

Vaktmester

Tidemand_shade_small

Vaktmestertjenesten, som leveres av Gårdpass, dekker oppgaver i inn- og utvendige fellesarealer og inkluderer i den forbindelse sameiets relevante systemer og anlegg. Tjenesten inkluderer ikke problemstillinger begrenset til den enkelte seksjon hvor sameier/beboer, i de fleste tilfeller, må bekoste dette selv, enten med å gjøre avtale med vaktmester, dersom vedkommende er kompetent til den aktuelle oppgaven, eller aller helst kvalifiserte fagfolk/håndverkere.

Oppdatert: 13.03.2011